Podpis elektroniczny
  Krok po kroku
  Cennik sprzętu i usług
  > zestawy z certyfikatem
  > potwierdzenie tożsamości
  > wdrożenie e-podpisu
  > odnowienie certyfikatu
  Kontakt
  Częste pytania - FAQ
  Zamów wizytę
  
 

KONTAKT:

tel.  91 836 21 66  

formularz kontaktowy 

poczta@podpis.szczecin.pl


Osoba:   Gadu-Gadu:     Skype: 
Ireneusz Gadu-Gadu
biuro Gadu-Gadu PP/999/1252
Dostęp dla Operatorów PPT:
Login:

Haso:

Koszty wdrożenia podpisu elektronicznego.


Koszty związane z kompleksowym wdrożeniem podpisu elektronicznego podzielić można na 3 grupy:

 1. zakup zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego
 2. potwierdzenie tożsamości i podpisu osoby
 3. wdrożenie podpisu elektronicznego

Poniżej przedstawiamy pełną informację o kosztach uzyskiwania kwalifikowanego e-podpisu.

Poszczególne elementy cennika opisane zostały poniżej w punktach.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia i wyjaśnienia kosztów wdrożenia podpisu elektronicznego w Waszej Firmie.


1. Dostępne są następujące zestawy CERTUM do kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wszystkie ceny podane są jako netto, bez VAT.


Zakup zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego

zestaw z czytnikiem MINI USB
na 2 lata
 

289 zł/osoba

  zestaw z czytnikiem MINI usb
zestaw z czytnikiem MINI USB
na 1 rok
 

249 zł/osoba

         
zestaw bez czytnika na 2 lata  

239 zł/osoba

  zestaw bez czytnika
zestaw bez czytnika na 1 rok  

199 zł/osoba


 

ODNOWIENIE CERTYFIKATU W OKRESIE WAŻNOŚCI
 

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 3 lata  

279 zł/osoba

  odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata  

189 zł/osoba

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 1 rok  

119 zł/osoba

 

ODNOWIENIE CERTYFIKATU KTÓRY WYGASŁ
DODATKOWY CERTYFIKAT

 

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 3 lata  

289 zł/osoba

  odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata  

199 zł/osoba

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 1 rok  

129 zł/osoba


Cena zestawów ustalona przez Unizeto jest stała we wszystkich punktach handlowych.

Zazwyczaj wybierana jest wersja: zestaw z czytnikiem na 2 lata, gdyż zestaw ten jest najtańszy w rozliczeniu dwuletnim.

Należy zakupić tyle zestawów CERTUM ile jest osób korzystających w Firmie z podpisu kwalifikowanego. Certyfikat jest wystawiany na osobę fizyczną i tylko ta osoba może się nim posługiwać. Posługiwanie się cudzym podpisem (kartą i PINem) przez inną osobę, nawet za jej zgodą, jest formą fałszerstwa i traktowane jest jak przestępstwo.
Co najmniej jeden zestaw w Firmie musi być zestawem z czytnikiem.

Przy zakupie kilku zestawów do podpisu elektronicznego koszt dostawy jest jednorazowy dla całego zamówienia i oczywiście nie występuje jeśli zaopatrujecie się Państwo w zestaw Certum samodzielnie.

W skład zestawu CERTUM z czytnikiem (standard) wchodzą:
 • certyfikat kwalifikowany na 1 rok lub na 2 lata,
 • karta kryptograficzna (nośnik certyfikatu),
 • czytnik kart kryptograficznych,
 • płytka z oprogramowaniem.

Koszt zestawu jest taki sam niezależnie od tego jaki certyfikat będzie wczytany na kartę: zarówno UNIWERSALNY jak i FIRMOWY.

Otrzymany zestaw: czytnik + karta jest nieaktywny. Aby korzystać z niego, należy wczytać na kartę certyfikat, który uzyskuje się dopiero po potwierdzeniu tożsamości i akceptacji dokumentów przez Certum.
Do tego czasu nie należy instalować czytnika i karty w komputerze.  

Zestaw z certyfikatem bez czytnika różni się jedynie brakiem czytnika kart kryptograficznych.

Zakup zestawu bez czytnika ma sens, jeśli w Waszej Firmie jest wiele osób które korzystają z tego samego komputera do którego jest już podłączony czytnik lub czytnik będzie przenoszony między komputerami.
Ze względów praktycznych (w szczególności przy niewielkich kosztach czytnika) zachęcamy zawsze do zakupu wersji z czytnikiem - przenoszenie czytnika miedzy komputerami może sprawić trudności w najmniej oczekiwanej chwili.
Należy pamiętać, że karty kryptograficzne CERTUM z wczytanym certyfikatem  kwalifikowanym w 100% pracują poprawnie jedynie z czytnikami dostarczanymi przez Certum.


2. Potwierdzenie tożsamości oraz podpisu osoby może odbyć się w siedzibie Waszej Firmy lub w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT):


potwierdzenie tożsamości

przygotowanie dokumentacji
i weryfikacja tożsamości
 

79 zł/osoba

skanowanie dokumentów i wysyłka elektroniczna w trybie turboekspres i ekspres
 

30 zł/osoba

wykonanie usługi potwierdzenia tożsamości
w siedzibie Klienta
 

105 zł/firma

dostarczenie dokumentów do Certum  

10 zł/firma

dojazd do Klienta poza Szczecinem  

0,84 zł/km


inne usługi

weryfikacja tożsamości 
w siedzibie Operatora (PPT)
 

30 zł/osoba

przygotowanie dokumentacji
w siedzibie Operatora (PPT)
 

49 zł/osoba

poświadczenie dokumentów Firmy
w siedzibie Operatora (PPT)
 

4 zł/strona

konsultacje, instruktaż, oczekiwanie  

59 zł/30 minut


Zazwyczaj wybierana jest wersja: przygotowanie dokumentacji i weryfikacja tożsamości w siedzibie Klienta, ponieważ jest to najwygodniejsza i najpewniejsza forma załatwienia formalności związanych z wystawieniem umów oraz potwierdzenia tożsamości.

Koszt ten jest sumą opłat za : 

 • wykonanie usługi w siedzibie Klienta
 • weryfikację tożsamości
 • skanowanie dokumentów i wysyłka w trybie turboekspres lub ekspres
 • dostarczenie dokumentacji do Certum

Przykładowo przy 1 osobie w Firmie wynosi on: 105 + 79 + 30 +10 = 224 zł netto. Każda dodatkowa osoba to 109 zł netto wiecej.

Nie jest pobierana opłata za poświadczenie dokumentów Firmy.
Opłata za wykonanie usługi w siedzibie Klienta pobierana jest za każdą wizytę u Klienta lub w innym wskazanym miejscu.

Procedura szybkiego zamówienia podpisu elektronicznego bez kolejki omówiona została na stronach krok po kroku.

Koszty dojazdu poza Szczecin obliczane są jako sumaryczna odległość w obie strony między centrum Szczecina a siedzibą Klienta. Jeśli w ramach jednego wyjazdu obsługujemy kilku Klientów w danej miejscowości, to koszty dojazdu są zazwyczaj mniejsze.

Opłata za dostarczenie dokumentów do Certum może wystąpić w każdym przypadku niezależnie od tego, czy usługa wykonywana jest w siedzibie Operatora, czy też siedzibie Klienta.
Możliwe jest także samodzielne dostarczenie przez Klienta do Certum dokumentów związanych z potwierdzeniem tożsamości, wówczas opłata ta nie występuje.

W szczególnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, gdy np.:
- z winy Klienta usługa nie będzie mogła odbyć się w ustalonym terminie (w rozumieniu określonego dnia i przedziału czasowego),
- nie będą obecne wszystkie osoby wnioskujące w Firmie o podpis elektroniczny lub osoby uprawnione do reprezentacji Firmy,
- brak będzie w Firmie wymaganych dokumentów, zestawów,
- z powodu błędnych danych dostarczonych przez Klienta konieczne będzie ponowne wystawianie dokumentów,
- Klient zażyczy sobie wykonanie czynności dodatkowych, nie ujętych we wcześniejszych ustaleniach.

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i straty czasu, prosimy o terminowe i sumienne potraktowanie sprawy wdrożenia podpisu elektronicznego. Jednocześnie zapewniamy, że ze swojej strony także postaramy się, aby procedura zamówienia i uruchomienia e-podpisu w Państwa Firmie przebiegła bezproblemowo.


Usługi które możemy wykonać w Punkcie Potwierdzania Tożsamości to: poświadczenie podpisu oraz przygotowanie dokumentacji.

Weryfikacja tożsamości i poświadczenie podpisu jest usługą wykonywaną w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT) i może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacie Państwo samodzielnie wydrukowane i nie podpisane dokumenty dotyczące certyfikowanego podpisu elektronicznego.
W takim przypadku NIE PONOSIMY odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w dokumentacji.
Operator PPT może podpisać dokumenty z ramienia Certum tylko w przypadku gdy osobiście je przygotował, zatem Klient musi czekać na podpisanie i odesłanie umowy przez Certum.
Opłata za weryfikację tożsamości w PPT jest zależna od ilości weryfikowanych osób.
Ponieważ większość zleceń wykonujemy w siedzibie Klientów, jesteśmy bardzo często "w terenie", prosimy zatem o wcześniejsze umawianie się na usługę poświadczenia podpisu w naszym PPT.

Przygotowanie dokumentacji jest usługą wykonywaną w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT). W ramach tej opłaty, na podstawie otrzymanych danych przygotowujemy niezbędną dokumentację dla osoby wnioskującej o podpis elektroniczny.
W tym przypadku PONOSIMY odpowiedzialność za prawidłowość wypełnienia i wystawienia wszystkich dokumentów. Ponieważ od razu podpisujemy dokumenty w imieniu Certum, Klient nie musi czekać na odesłanie umowy - otrzymuje od razu wszystkie podpisane dokumenty.
Opłata ta jest zależna od ilości weryfikowanych osób i sumuje się z opłatą za weryfikację tożsamości w PPT.

Jeśli składany jest wniosek o podpis elektroniczny z certyfikatem FIRMOWYM, to pobierana jest dodatkowo opłata za poświadczenie dokumentów Firmy (NIP, REGON, wpis itp). W takim przypadku w naszej siedzibie muszą pojawić się także osoby upoważnione do reprezentacji Firmy wraz z oryginałami i kopiami dokumentów firmowych.


3. Oferujemy Państwu następujące usługi związane z wdrożeniem certyfikowanego podpisu elektronicznego:


wdrożenie podpisu elektronicznego 

import certyfikatu na kartę
i personalizacja karty PIN'em
 

59 zł/osoba

instalacja sprzętu i oprogramowania  

59 zł/osoba

     
wykonanie usługi wdrożenia w siedzibie Klienta  

105 zł/firma

dojazd do Klienta poza Szczecinem  

0,84 zł/km

     
instruktaż, szkolenie, konsultacje  

59 zł/30 minut


W praktyce wykonujemy wszystkie powyższe czynności, ponieważ są one zależne od siebie:

 • instalujemy niezbędny sprzęt (czytnik) i oprogramowanie,
 • pobieramy i importujemy certyfikaty na kartę kryptograficzną,
 • personalizujemy kartę: bezpiecznie nadajemy PIN,
 • wczytujemy certyfikaty do programu Płatnik ZUS.

Najczęściej instalacja sprzętu i oprogramowania dokonywane jest na jednym komputerze, mieści się zatem w jednej jednostce rozliczeniowej (30 minut). Łączny koszt wdrożenia jest sumą opłat za: wykonanie usługi w siedzibie Klienta i instalację sprzętu i oprogramowania oraz import certyfikatu na kartę i personalizację karty PIN'em zależne od ilości kart.
Przykładowo przy 1 osobie w Firmie wynosi on: 105 + 59 + 59 = 223 zł netto. Każda dodatkowa osoba to 118 zł netto wiecej.

Opłata za wykonanie usługi w siedzibie Klienta pobierana jest za każdą wizytę u Klienta lub w innym wskazanym miejscu.

Procedura szybkiego zamówienia wdrożenia podpisu elektronicznego omówiona została na stronach wdrożenia e-podpisu.

Koszty dojazdu poza Szczecin obliczane są jako sumaryczna odległość w obie strony między centrum Szczecina a siedzibą Klienta. Jeśli w ramach jednego wyjazdu obsługujemy kilku Klientów w danej miejscowości, to koszty dojazdu nie występują. 

W szczególnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, gdy np.:
- z winy Klienta usługa nie będzie mogła odbyć się w ustalonym terminie (w rozumieniu określonego dnia i przedziału czasowego),
- nie będą obecne wszystkie osoby wnioskujące w Firmie o podpis elektroniczny,
- instalacja nie będzie możliwa wskutek niewłaściwego lub niesprawnego sprzętu komputerowego Klienta, braku dostępu do Internetu, zawirusowanego systemu operacyjnego itp.,
- Klient zażyczy sobie wykonanie czynności dodatkowych, nie ujętych we wcześniejszych ustaleniach.

Dodatkowe rozliczenie godzinowe może wystąpić, gdy potrzebujecie Państwo np.:

 • szkolenia przystanowiskowego,
 • instruktażu w korzystaniu z podpisu elektronicznego,
 • instalacji sprzętu i oprogramowania na wielu stanowiskach,
 • konsultacji w stosowaniu oprogramowania do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

Podane w serwisie ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

Ceny aktualne są na dzień 20.11.2019r.

 


Oferujemy Państwu kompleksową obsługę,
wyręczamy Was wykonując wszelkie czynności:

 • umożliwiamy wygodny zakup podpisu elektronicznego w urządzeniu lub aplikacji SimplySign,
 • doradzamy jaki wybrać certyfikat: uniwersalny czy firmowy,
 • przygotowujemy wszelkie niezbędne aktywanje, dokumenty, umowy,
 • weryfikujemy tożsamość bez konieczności czekania w kolejkach,
 • wnioskujemy w wydanie certyfikatu w trybie turboekspress "30 minut",
 • realzujemy wnioski w trybe "bezpapierowym" PaperLess,
 • wgrywamy wydany certyfikat,
 • uruchamiamy pełną funkcjonalność podpisu elektronicznego.

dietetyk szczecin  tworzenie stron www z systemem CMS  


 

ZAMÓW POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

 

podpis elektroniczny szczecin

 

Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości tego serwisu w części lub całości: kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie bez zgody autora jest zabronione !!!

© IRKO-NET.

www.podpis.szczecin.pl

 

Aktualizowano: 2024-07-13 06:08:38 www.gryf.pl  
Podpis elektroniczny | Krok po kroku | Cennik sprzętu i usług | Kontakt | Częste pytania - FAQ | 
Zamów wizytę |  | Email
treścią naszego serwisu są zagadnienia: mobilne punkty potwierdzania tożsamości w Szczecinie, bezpieczny podpis elektroniczny, potwierdzanie, weryfikacja tożsamości, podpis certyfikowany, podpis kwalifikowany, podpis cyfrowy, PPT, e-podpis, epodpis, zestaw z certyfikatem kwalifikowanym certum standard z czytnikiem lub bez czytnika, certyfikaty kwalifikowane do ZUS, podpis dla płatników składek ZUS Płatnik, aktywacja karty, punkty weryfikacji tożsamości, certyfikat kwalifikowany, elektroniczna skrzynka podawcza, przetargi elektroniczne, zamówienia publiczne, partner firm: Asseco Certum, Certpol, Powszechne Centrum Certyfikacji Certum, prowadzimy instalacje, wdrożenia i szkolenia z zakresu podpisu elektronicznego, firmy związane tematycznie: sigillum, kir, szafir, germanos, nordea, elektroniczny punkt rejestracji, obsługujemy zachodniopomorskie miejscowości: Cedynia Chociwel Chojna Dobra Nowogardzka Dobra Szczecińska Dobrzany Golczewo Goleniów Gryfice Gryfino Ińsko Kamień Pomorski Lipiany Łobez Maszewo Mieszkowice Międzyzdroje Moryń Nowe Warpno Nowogard Płoty Police Pyrzyce Resko Stargard Szczeciński Suchań Szczecin Świnoujście Trzcińsko-Zdrój Trzebiatów Węgorzyno Wolin Banie Dziwnów Karnice Kobylanka Kołbaskowo